Zpět
02.06.2021, Jitka Belancová

Ocenění dětských čtenářů

Ocenění dětských čtenářů

26. 5. 2021odpoledne proběhlo v obřadní síni Magistrátu města Mostu ocenění vítězů celoroční literární soutěže čtenářských deníčků Městské knihovny Most (MKM) za školní rok 2019/2020: „Kdo běhá a sportuje, o své zdraví pečuje,“ pořádané MKM ve spolupráci s projektem MAP (Místní akční plán) II.
Ocenění výherci soutěže čtenářských deníčků MKM 2019/2020
Ocenění výherci soutěže čtenářských deníčků MKM 2019/2020
 
 
logo MKM
Děti do 15 let si mohly vytisknout čtenářský deníček na stránkách knihovny. Zapsat do něj minimálně pět přečtených knížek, deníček podle svých schopností vyzdobit a do konce dubna odevzdat v knihovně. „Piš, maluj, lep, stříhej, zdob…,“ povzbuzovala knihovna své mladé čtenáře k účasti v soutěži.

logo MAP IINa magistrátu se ocenění konalo vzhledem ke covidovým opatřením, jelikož prostory knihovny jsou stále pro hromadné akce veřejnosti uzavřeny. Slavnostní předávání cen proběhlo v krásné nové obřadní síni magistrátu. Ceny předávala knihovnice Jitka Jílková, autorka soutěže spolu s odbornou konzultantkou MAP II Mgr. Terezou Machovou.

Soutěže se účastnilo se více než pět set dětí, převážně z Mostu, ale i okolí. Takže pro ty nejlepší je to opravdu velký úspěch. Deníčky hodnotila desetičlenná komise knihovny. Tento cyklus běží už několik let a knihovna v něm bude pokračovat.

Výsledky soutěže čtenářských deníčků Městské knihovny Most 2019/2020 „Kdo běhá a sportuje, o své zdraví pečuje“:
1. místo: Tereza Kaňková, 7. B základní školy v ulici V. Talicha (4. ZŠ)
2. místo: Veronika Nováková, 3. A ZŠ ve Svážné ulici (1. ZŠ)
3. místo: Julie Lhotáková, 3. A ZŠ ve Svážné ulici (1. ZŠ)
třídní kolektiv: 3. A ZŠ v ulici V. Talicha (4. ZŠ)

Soutěž se konala za podpory projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010685, který je podpořen z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Logolink EU a MŠMT
 

Otevírací doba

Po - Út, Čt - Pá
10.00 - 18.00

Středa
zavřeno

Sobota
09.00 - 12.00

Neděle
zavřeno